Seppo Uusitupa


050-5991803 019-373839 09-7287374seppo@technologist.com http://uusitupa.net


Yhteydenpitoon on sposti mitä mainioin!


Tavoitteet


Kurssin suoritettuaan opiskelija


Asioiden tarkastelutapa on mahdollisimman laaja, pääpaino on siinä, mihin ja miten teletekniikka vaikuttaa ihmisen elämään, ei siinä, millaisilla mikropiireillä esimerkiksi puhelinkeskus toimii


Teletekniikka ja maailmankaikkeus, osa 1

Makkarassa on tunnetusti - useiden empiiristen tutkimusten mukaan - kaksi päätä. Telealalla taas kolme vaikuttajajoukkoa.
			VEKOTIN-

			VALMISTAJA        KULUTTAJA                     TELEOPE-

                     RAATTORI


Vaikuttajien nimitykset voidaan ympäröidä 'vaikutusympyrällä', jonka säteen voi kukin kuvitella mielessään (tuleepahan mieleinen!). Ahdasta laajempi näkemys tuottaa ympyröitä, jotka leikkaavat toisiaan. Kaikkien yhteinen leikkaus on alue, johon tällä kurssilla pyritään keskittymään. Tiettyjen asioiden hallinnasta on hyötyä, päätyipä mille sektorille tahansa.


Opiskelijan asema maailmankaikkeudessa

Suurella mielihalulla referoin tähän, mitä Kati Koivunen on minulle opettanut:


On kolmenlaisia ihmisiä: niitä, jotka osaavat laskea ja niitä, jotka eivät osaa


Käytännössä:


Yleisönä tällä kurssilla on niitä, jotka


Mahdollisia tosikkoja varten: joukot eivät ole täysin toisiaan poissulkevia, eikä niiden prosentuaalisten osuuksien summa ole 100;-)Heidän tarpeisiinsa pyrimme vastaamaan yhden opintoviikon panoksella!


Tavoitteiden seuranta


Oppimistapahtumassa on (yleensä) vähintään kaksi osapuolta. Optimiin niin tarvittavissa panoksissa kuin tuotoksissakin on mahdollista päästä vain yhteistyöllä. Luontevia yhteistyöakseleita ovat:

    oppija - oppija    oppija - opettaja


Käytännön menetelmiä yhteistyössä ovatKurssipalauteryhmä


Vapaaehtoista, joskin palkitsevaa työtä oman itsensä ja nuorempien eteen.
Toimintamuotona (esimerkiksi!) muutama pienryhmäkeskustelukerta henkilökunnan kanssa tai pikemminkin seurassa.
Vähintään 40% ‘toista sukupuolta’
Käytännössä noin neljä opiskelijaa tulee tutuiksi:)
Ilmoittautua voi vaikka jättämällä yhteystietonsa, ylibuukkauksen sattuessa toimii arpa.
Käytännön hommat otti ansiokkaasti hoitaakseen Lasse Roiha, josta hänelle myönnettiin kurssin ensimmäinen papukaijamerkki aplodien kera. Kiltahuoneessa on ilmoittautumista varten lista.


Kurssiarvio


Käytetään S-osaston normaalia arviointilomaketta, joka jaetaan tentissä jokaiselle (ainakin parissa ensimmäisessä).

Palautus nimettömänä esim. tenttitilaisuudessa
(joskus menettelyyn tehdään poikkeuksia, tällöin voi lomakkeen palauttaa myös vastauspaperissa kiinniolevana - etsimme akateemisesta mielenkiinnosta tenttimenestyksen ja palautteen välisiä korrelaatioita).

Arviointi auttaa opetushenkilökuntaa kurssin kehitystyössä - hyöty tulee nuoremmille opiskelijapolville, mutta myös arvioijalle itselleen, jos tämä paneutuu myös kausaalisuhteiden analysointiin.

Kurssia ympäristöineen on koetettu kehittää paremmaksi; jos siinä on onnistuttu, ovat asianomaiset ansainneet myös positiivisen palautteesi!


Suorittaminen


Suoritusyhteiskunnassa kun ollaan, on syytä kiinnittää huomio myös niihin proseduureihin, joiden mukaan noppa tipahtaa OREKiin.

Suoritusvaatimukset ovat muuttuneet keväällä 1999 (taas opiskelijapalautteen asiota!)

Kaksivaiheinen suoritus

HUOMAA: Toimintajärjestys on yllämainittu, tentti arvostellaan vain, mikäli harjoitustyö on palautettu ja hyväksytty ennen tenttiä.
Miksi sitten näin? Yksinkertaisesti siksi, että harjoitustyöstä on tarkoitus oppia tentissä tarvittavia asioita!

Vakiintuneen käytännön mukaan osasuoritukset ovat voimassa vuoden.

Tenttiin ilmoittaudutaan TOPIlla; ajoissa ilmoittautuneille on tentissä paikka ja paperi.
On syytä muistaa myös, että TOPI sallii ilmoittautumisen peruuttamisenkin!

Mahdollisesta kesätentistä huolehtivat opiskelijoiden omat organisaatiot; tentti järjestetään asianmukaisesta laboratoriolle tulevasta pyynnöstä


Tentti


Käytännön vihjeetKurssimateriaali


Tämän lukukauden käyttöön on (jälleen opiskelijapalautteen seurauksena!) tehty kirja
     Tietoliikenneaapinen

     Voipio - Uusitupa 1999


Käytännön logistiikasta huolehtii HYY-yhtiö(!) Otakustantamo.

Opiskelijahinnasta poikkeavan tilapäishinnoittelun ovat mahdollistaneet sponsorit: Nokia ja Datatie.

Varsinaisia prujuja ei tule, mutta täydennysmateriaalia pyritään sijoittamaan webistä saatavaksi (http://uusitupa.net/valistus.htm)